Úřední deska

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ZP Otice, a.s.
Jednací řád určený pro valnou hromadu ZP Otice, a.s. konanou dne 10. 6. 2021
Návrh na sloučení akcií

Výroční zpráva ZP Otice, a.s. za rok 2020

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Realizace energetických úspor, ZP Otice, a.s.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18-183/0017026

Popis projektu: Projekt „Realizace energetických úspor, ZP Otice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím výměny mobilní technologie ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele.
Projekt Realizace energetických úspor, ZP Otice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií